Strona głównaZakrzewska Osada – wieś położona w gminie Więcbork, wśród malowniczego krajobrazu Pojezierza Krajeńskiego. Okolica charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz bogatą siecią hydrograficzną. Walory przyrodnicze sprawiły, że teren ten stał się przyjazny do zasiedlenia przez pradziejowe społeczności już od epoki kamienia, o czym świadczą zabytki odkrywane, co najmniej od XIX wieku. Przeprowadzone tu badania wykopaliskowe na przełomie XX i XXI wieku potwierdziły osadnictwo z młodszej epoki kamienia oraz z wczesnej epoki żelaza. Jednak najbardziej spektakularnym odkryciem było rozpoznanie cmentarzyska z II- III wieku. Wyniki tych badań osiągnęły wymiar ponadregionalny. Mimo, że w ostatnich latach, w związku z pracami ratowniczymi wynikającymi z rozbudową sieci autostrad oraz innymi inwestycjami przybywa różnorodnych informacji na temat pradziejów, to jednak przyrost ten nie dotyczy wszystkich terenów. Na obszarach zlokalizowanych poza przebiegiem głównych arterii, do których także należy zaliczyć Pojezierze Krajeńskie, wiedza na temat najdawniejszych dziejów, jest nadal w znacznym stopniu ograniczona. Stąd tak ważne są naukowe opracowania wyników badań ratowniczych prowadzonych na mniejszą skalę, dzięki którym można przyjrzeć się procesom kulturowym, jakie zachodziły na tych terenach i rozpatrywać je w kontekście szerszego zasięgu chorologicznego. Zachęcamy zatem do zapoznania się z prezentowaną stroną internetową, a także do lektury opracowania książkowego.Design by Bujnowski