Krajeńskie zeszyty historyczne


Odpowiadając na szerokie zainteresowanie społeczne, jakie zrodziło się pod wpływem prowadzonych badań wykopaliskowych, z inicjatywy władz samorządowych, zapoczątkowano wydawanie lokalnego popularnonaukowego wydawnictwa pod nazwą Krajeńskie Zeszyty Historyczne, pod redakcją Leszka Skazy, wychodzących do dziś - ukazały się 24 zeszyty. W pierwszym z nich zaprezentowano wyniki pierwszego sezonu prac wykopaliskowych w Zakrzewskiej Osadzie. Natomiast w innym zeszycie, dotyczącym prahistorii gminy Więcbork, w celu zobrazowania różnych aspektów życia codziennego wykorzystano już wyniki kilkuletnich badań wykopaliskowych na wspomnianym stanowisku. Taka prezentacja prahistorii z pewnością przyczynia się do rozbudzenia zainteresowanie lokalnej społeczności najodleglejszymi dziejami swojej „małej ojczyzny”.


Przykładowe strony z Zesztów Krajeńskich:

Design by Bujnowski